Autonomie, groeimindset en veerkracht

Als psychomotorisch coach en studiecoach geef ik begeleiding aan kinderen die achterstand oplopen in hun ontwikkeling, waarbij het leren niet van zelf op gang komt, het veel moeite of energie kost of die zijn vastgelopen (of dreigen vast te lopen) op school. Ik kijk naar de vragen achter een etiket als dyslexie, adhd, add of andere leer- of ontwikkeluitdagingen en werk aan een stevige basis. De talenten en mogelijkheden van ieder uniek kind zijn mijn vertrekpunt. Wie ben jij? Wat kan jij en wat wil jij? Misschien kun je het nu nog niet, word je er nooit kampioen in, maar wat is wél haalbaar. En hoe kun jij dit bereiken.

Ontspannen leren

Ik vind het een kadootje om als coach met de kinderen in de praktijk aan de slag te zijn. Samen ontdekken welke kwaliteiten en mogelijkheden het kind heeft om de uitdagingen op school het hoofd te bieden. Het is soms een dolle boel. Springen, huppelen, kruipend door de ruimte. Letterlijk ervaren: waar zitten mijn voeten en hoe zet ik die stevig neer en hoe houd ik me staande in de klas, in het gezin en daarbuiten. Met tieners werk ik aan het ontdekken van eigen talenten en mogelijkheden. Hoe benut je deze om je eigen doelen te bereiken. Maar ook hoe organiseer ik mijn werk zo dat ik overzicht houdt. Vanuit inzicht in eigen kunnen weer ontspannen en stevig op eigen benen staan.

Het autonome kind

Mijn begeleiding is er steeds op gericht om het kind zelf te laten ontdekken wat hij of zij nodig heeft om een nieuwe stap te zetten en inzicht te krijgen in eigen mogelijkheden en de vaardigheden te ontwikkelen. Het kind ontwikkelt zo een gevoel van veiligheid, positief zelfbeeld en het voelt de kracht om de uitdagingen op school en daarbuiten het hoofd te bieden. Het leert leiderschap te nemen over het eigen leven. De begeleiding is voor ieder kind verschillend, afhankelijk van de persoonlijke uitdagingen. soms heeft een kind uitdagingen op het vlak van rekenen, lezen, schrijven of ervaart het stress en faalangst in de klas. De begeleiding kan bestaan uit:

– Gerichte bewegingsoefeningen om de psychomotorische ontwikkeling te stimuleren.
– Visuele training voor de oogmotoriek.
– Met beelddenkende kinderen ga ik aan de slag om hen meer inzicht te geven in de eigen manier van leren. Ik leer ze vaardigheden aan om “talige” stof om te zetten in een vorm die aansluit bij hun leerstrategie. En hoe creëer je overzicht voor jezelf als kind.
– Bij stress en faalangst kijken we naar de eigen kwaliteiten en mogelijkheden die vertrouwen in eigen kunnen herstellen. En lichaamsgericht met ontspannings- en bewegingsoefeningen laat ik de kinderen hun eigen kracht ontdekken.

Informatie over psychomotorisch kindercoaching voor ouders 

De begeleiding is erop gericht om evenwicht en balans in de basis te herstellen zodat een kind weer tot ontspannen leren, lezen, schrijven en rekenen kan komen.

Mijn missie

psychomotorisch coach - Claudia van der SmaalKinderen en jongeren ondersteunen het beste uit zich zelf te halen, zodat zij onbeperkt en met plezier meedoen op school en in de samenleving.