Verstoringen in (de ontwikkeling) van het motorische en visuele systeem kunnen ontspannen functioneren in het dagelijks leven en in de klas ernstig verstoren. Ook de leerstijl van een kind heeft invloed op het feit of een kind in staat is om de informatie in de klas op een ontspannen manier op te nemen en reproduceren.

Als psychomotorisch kindercoach werk ik met het kind op verschillende niveaus aan het ontspannen en geautomatiseerd bewegen van lijf en zintuigen. Dit draagt bij aan verbetering van de concentratie en cognitieve verwerking van de lesstof op school.
De begeleiding kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Visuele training

Met gerichte oefeningen tijdens de begeleiding en thuis werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van het richten, convergeren en samenwerken van de ogen. Daarnaast is het ruimtelijk (in) zicht een belangrijk onderdeel in de training. Verstoringen in het visuele systeem leiden regelmatig tot stress klachten.

Reflexintegratie

(Neuro) motorische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het ontspannen leren lezen, schrijven en rekenen. Nog actieve reflexen uit de baby of peutertijd (of weer actief geworden na een val op het hoofd of klap op de nek) verstoren de balans en het evenwicht in het lichaam. Het sturen van lijf en ogen bij het lezen, schrijven en rekenen kost extra moeite en energie omdat het niet automatisch gaat. Het kan zorgen voor uiteenlopende klachten en verlies in concentratie. Met gerichte bewegingsoefeningen oefent u thuis met uw kind. Daarnaast werk ik er tijdens de begeleiding op te behandeltafel aan met gerichte beweegmethoden en ontspanningsoefeningen. Dit zorgt voor rust in het lijf en ontwikkeling van motorische vaardigheden, die zorgen voor balans en ontspanning tijdens het schoolse leren.

Training lichaamsbesef en -balans

Als er een vertraging in de psychomotorische ontwikkeling is, kan dit, letterlijk en figuurlijk, zorgen voor verstoring in balans en evenwicht van het lijf en de zintuigen. Daarnaast kan het automatiseren van links en rechts “beleving” een uitdaging zijn. Waar ben ik in de ruimte? Afstanden inschatten. Zaken die vragen om een goed lichaamsbesef en -balans. Ik werk met de kinderen met gerichte bewegingsoefeningen aan ontwikkeling van ruimtelijk zicht, balans en evenwicht.

Inzicht in eigen leerstijl

Ook de leerstijl van kind speelt een rol. Leert een kind bij voorkeur door woorden of door beelden? Past de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden bij de manier waarop het kind informatie tot zich neemt? En zo niet, hoe zorgt het kind dat de lesstof voor zich zelf behapbaar maakt. Inzicht krijgen in de eigen leerstijl en wat het kind nodig heeft om mee te komen in de klas, kan een onderdeel zijn tijdens van de begeleiding.

Ik-stress

Verstorende processen in het lijf, problemen met het “zien” en een leerstijl die zorgt voor uitdagingen, kunnen een kind onzeker maken. Waarom heb ik altijd meer fouten met rekenen of lezen dan andere kinderen. Ik heb het toch goed geleerd. Waarom struikel en val ik zo vaak? Waarom mag ik nog steeds niet afzwemmen en andere kinderen wel? Kinderen kunnen hierdoor een negatief zelfbeeld of zelfs faalangst ontwikkelen. Eenvoudige technieken zoals het kijken naar eigen kwaliteiten, helpende gedachten en inzicht krijgen in de eigen manier van leren helpen een kind positief naar zich zelf te blijven of leren kijken.