Leren, hoe pak ik dat aan?

Sommige kinderen fietsen zonder moeite door ons talige onderwijs heen. Andere kinderen hebben wel wat hobbels te nemen. Dit heeft niet altijd te maken met intelligentie, maar met de manier waarop zij leren. Het zijn de kinderen waar je op het rapport of tijdens het 10-minuten gesprek hoort het zit er wel in, maar komt er nog niet uit, hij droomt makkelijk weg, hij wiebelt veel, zij werkt slordig, hij is lui of zij moet het nu echt zelf gaan doen.

Talenten en mogelijkheden

Als leercoach zijn voor mij de talenten en mogelijkheden van ieder unieke kind het uitgangspunt om mee aan de slag te gaan. Ontdekken en versterken van de eigen kwaliteiten en competenties, inzicht geven in de eigen mogelijkheden, het aanleren van studievaardigheden zoals overzicht creëren, plannen, organiseren zijn belangrijke pijlers in de aanpak als leercoach. Ook inzicht geven in eigen leerstrategieën en werking van het brein helpt kinderen en jongeren in het bereiken van de eigen doelen.

Zelfstandig en zelfvertrouwen

In mijn aanpak als leercoach staat het stimuleren en versterken van zelfstandigheid en zelfvertrouwen en het leren denken vanuit eigen mogelijkheden voorop. Als leren niet vanzelf gaat, is de neiging van kinderen en jongeren om te denken ‘ik kan dit toch niet’. Deze gedachten ombuigen naar positieve, helpende gedachten draagt bij aan een groeimindset. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan.

Leercoaching is geen bijles in een vak. Het gaat over leren leren, plannen, organiseren, zelfinzicht krijgen, reflecteren en inzicht krijgen in de werking van brein en eigen leerstrategieën benutten.