Werkwijze

 • Vooraf vindt een telefonische intake plaats waarin ik de hulpvraag met u als ouder in grote lijnen in kaart breng. Ik geef uitleg over mijn werkwijze en we maken desgewenst een afspraak voor screening. Na de intake stuur ik u een uitgebreide vragenlijst. Deze vragenlijst ontvang ik graag uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de screening via mail.
 • Als tijdens de screening is vastgesteld dat er verstoringen zijn in het visuele systeem, (neuro) motorische systeem of dat leerstijl van het kind vraagt om extra ondersteuning, bespreken we dit direct aansluitend. Belangrijk is dat u vooraf aangeeft of u dit wilt bespreken met of zonder uw kind erbij.
 • Als u akkoord gaat met vervolg in de vorm van psychomotorische training en begeleiding (reflexen, visuele training en/of ondersteuning in leerstijl, stress hantering) stemt u mondeling in met de algemene voorwaarden. 
 • Ik ga ervan uit dat bij het starten van de trainen ouder(s) de informatie over Psychomotorische training gelezen en begrepen is. Heeft u nog vragen, bel mij gerust.

Begeleiding

 • Een behandelingssessie kost €75, – en duurt ruim een uur.
 • Een van de ouders is bij de behandeling aanwezig. In onderling overleg is, als dat in het belang van uw kind is, het mogelijk dat ik (eventueel voor korte periode) een op een werk.

Oefenen

 • Minimaal 3x oefenen thuis in de week is nodig om echt resultaat te gaan zien. Meer oefenen is altijd beter. Niet oefenen is geen resultaat.
 • Het oefenpakket stel ik graag in overleg met u als ouder samen. Belangrijk uitgangspunt hierin is de belastbaarheid en het frustratieniveau van u en uw kind. Signalen hierover hoor ik graag. Bij een kind in stress is geen ruimte voor het aanleren van nieuwe (motorische) vaardigheden.

Afspraak

 • Na iedere training maken wij (desgewenst) een nieuwe afspraak. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist noteren van deze afspraak.
 • Bij verhindering dient u uw kind 48 uur voor de behandeling te hebben afgemeld. Anders ben ik genoodzaakt de kosten van een behandeling (€75,-) in rekening te brengen.
 • Bij een last minute calamiteit (overlijden familielid, acuut ziekenhuisbezoek) vraag ik u mij via sms (06 24 64 21 29) te informeren.