Leerproblemen aanpakken bij de basis

Visuele dyslexie

Kijken en zien zijn belangrijke voorwaarden om te leren lezen, spellen, rekenen en schrijven.   

Leren leren

Inzicht in eigen kwaliteiten, leerstrategie en het ontwikkelen studievaardigheden helpt bij bereiken persoonlijke doelen.  

Reflexintegratie

Bewegen en goede motoriek zijn de basis voor gezonde ontwikkeling en leren van nieuwe vaardigheden.

If you can dream it, you can do it