Leerproblemen aanpakken bij de basis

Dyslexie of niet?!

Om te leren lezen, spellen en schrijven is het belangrijk dat de basisvoorwaarden in orde zijn. Steeds vaker hebben kinderen verborgen uitdagingen.  

Leercoaching

Ieder kind heeft unieke talenten. Inzicht in eigen kwaliteiten, leerstrategieën en ontwikkelen studievaardigheden helpt bij bereiken persoonlijke doelen.  

Bewegen

Bewegen heeft positief effect op algehele gezondheid. Het draagt bij aan psychomotorische ontwikkeling, voorwaarde voor succes op school.  

If you can dream it, you can do it