Leerproblemen aanpakken bij de basis

Zien in de klas

80% van onze waarneming gebeurt via de ogen. Goed zien is dan ook belangrijke basis voor leren lezen, spellen, rekenen, schrijven en concentreren.   

Leren leren

Inzicht in eigen kwaliteiten, leerstrategie en het ontwikkelen studievaardigheden helpt bij bereiken persoonlijke doelen.  

Gezond bewegen

Bewegen en goede motoriek zijn de basis voor gezonde ontwikkeling en leren van nieuwe vaardigheden.

If you can dream it, you can do it