Over mij

Als psychomotorisch (kinder) coach geef ik begeleiding aan kinderen die achterstand oplopen in hun ontwikkeling, het leren niet van zelf op gang komt, het veel moeite of energie kost of die  zijn vastgelopen (of dreigen vast te lopen) in onze systemen. Ik geloof in de autonome kracht van kinderen en volwassenen. Ik merk dat in zorg en onderwijs veel wordt gewerkt vanuit ‘problemen’ en al snel in termen van van dyslexie, adhd, autisme of andere etiketten wordt gedacht. Naar mijn mening zet dit een rem op de ontwikkeling van kinderen en wordt een plafond gecreëerd.  “Logisch dat hij dit niet kan, hij heeft dyslexie”, hoor ik regelmatig. Ik werk liever vanuit (ontwikkel) mogelijkheden en het creëren van positieve groeimindset. “Misschien kun je het nu nog niet, word je er nooit kampioen in, maar wat is wel haalbaar.”

Psychomotorische ontwikkeling

Symptomen die passen bij psychomotorische verstoringen zijn terug te zien bij dyslexie, adhd, add en autisme, zoals bewegelijkheid, problemen met automatiseren, traag lezen, moeite met spelling, plannen en organiseren. In de praktijk zie ik dat het werken aan de psychomotorische basis met een kind zorgt voor een positieve ontwikkeling en dit soort symptomen laat afnemen of verdwijnen.

Open en ontspannen blik de wereld in kijken

Het is een kadootje om als psychomotorisch kindercoach met de kinderen in de praktijk aan de slag te zijn. Samen ontdekken we welke kwaliteiten en mogelijkheden het kind heeft om de uitdagingen op school het hoofd te bieden. Vanuit eigen “weten” weer ontspannen en stevig op eigen benen staan. Het is soms een dolle boel. Springen, huppelen, kruipend door de ruimte. Letterlijk ervaren: “waar zitten mijn voeten” en “hoe zet ik die stevig neer” en “hoe houd ik me staande in de klas, in het gezin en daarbuiten”. Maar ook “hoe kijk ik goed”. Dagelijks krijgen kinderen de opdracht in de klas “Kijk eens goed wat daar staat”. Voor sommige kinderen is dat echt een uitdaging.  Mijn begeleiding is er steeds op gericht om samen met het kind te ontdekken wat hij of zij nodig heeft om met een ontspannen en nieuwsgierige blik de wereld in te kijken, inzicht te krijgen in eigen mogelijkheden en de vaardigheden te ontwikkelen die het nodig heeft. Het kind ontwikkelt zo een gevoel van veiligheid, positief zelfbeeld en het voelt de kracht om de uitdagingen op school en daarbuiten het hoofd te bieden. Het leert leiderschap te nemen over het eigen leven.

Mijn missie

psychomotorisch coach - Claudia van der SmaalKinderen en volwassenen ondersteunen het beste uit zich zelf te halen. Dat iedereen onbeperkt en met plezier meedoet in onze samenleving is daarbij voor mij een belangrijke drijfveer.

Ik ben er van overtuigd dat als ouders en professionals in de publieke sector meer vanuit ontspanning en leiderschap in staat zijn hun rol in te vullen dit een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Daar ga ik voor. Autonomie, groeimindset en veerKRACHT zijn belangrijke pijlers in mijn aanpak.