Leren, hoe pak ik dat aan?

Sommige kinderen fietsen zonder moeite door ons talige onderwijs heen. Andere kinderen hebben wel wat hobbels te nemen. Dit heeft niets te maken met intelligentie, maar met de manier waarop zij leren. Het zijn de kinderen waar je op het rapport of tijdens het 10-minuten gesprek hoort het zit er wel in, maar komt er nog niet uit, hij droomt makkelijk weg, hij wiebelt veel, zij werkt slordig, hij is lui of zij moet het nu echt zelf gaan doen.

Talenten en mogelijkheden

Als studiecoach zijn voor mij de talenten en mogelijkheden van ieder unieke kind het uitgangspunt om mee aan de slag te gaan. Ontdekken en versterken van de eigen kwaliteiten en competenties, inzicht geven in de eigen mogelijkheden, het aanleren van studievaardigheden zoals overzicht creëren, plannen, organiseren zijn belangrijke pijlers in de aanpak als studiecoach. Ook inzicht geven in eigen leerstrategieën en werking van hun brein helpt kinderen en jongeren in het bereiken van de eigen doelen.

Zelfstandig en zelfvertrouwen

In mijn aanpak als studiecoach staan het stimuleren en versterken van zelfstandigheid en zelfvertrouwen en het leren denken vanuit eigen mogelijkheden voorop. Als leren niet vanzelf gaat, is de neiging van kinderen en jongeren om te denken ‘ik kan dit toch niet’. Deze gedachten ombuigen naar positieve, helpende gedachten draagt bij aan een groeimindset. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan.

Studiecoaching is geen bijles in een specifiek vak. Het gaat over leren leren, plannen, organiseren, zelfinzicht krijgen, reflecteren en inzicht krijgen in de werking van je brein en leerstrategieën benutten. Voor het vak Frans en Nederlands geef ik ook bijles.