Afhankelijk van de informatie uit de intake (nav vragenlijst en telefonisch contact) kijk ik tijdens een eerste uitgebreide screening naar de ogen, leerstijl en motorische ontwikkeling (schoolrijpheid en reflexen). Dit geeft een compleet beeld van mogelijk onderliggende oorzaak van de leerproblemen.

(Telefonische) intake (15-30 min)                                    gratis
Uitgebreide screening  (1,5 uur)                                      € 145,-

Het is mogelijk om screenings los uit te voeren. Dit geeft echter een minder compleet beeld omdat er een sterke verbinding bestaat tussen verstoringen in het “zien”, leerstijl en psychomotorische ontwikkeling.

Losse screening:

Visuele screening  ( 1 uur met nabespreking)                € 75,-
Onderzoek Wereldspel  (1 uur met nabespreking)        € 75,-
Actieve reflexen  (1 uur met nabespreking)                    € 75,-

Begeleiding

De begeleiding is voor ieder kind verschillend, afhankelijk van de persoonlijke uitdagingen. soms heeft een kind uitdagingen op het vlak van rekenen, lezen, schrijven of ervaart het stress en faalangst in de klas. De begeleiding kan bestaan uit:

– Gerichte bewegingsoefeningen om de psychomotorische ontwikkeling te stimuleren.
– Visuele training voor de oogmotoriek.
– Met beelddenkende kinderen ga ik aan de slag om hen meer inzicht te geven in de eigen manier van leren. Ik leer ze vaardigheden aan om “talige” stof om te zetten in een vorm die aansluit bij hun leerstrategie. En hoe creëer je overzicht voor jezelf als kind.
– Bij stress en faalangst kijken we naar de eigen kwaliteiten en mogelijkheden die vertrouwen in eigen kunnen herstellen. Ontspanningsoefeningen maken onderdeel uit van de begeleiding.

Informatie over psychomotorisch kindercoaching voor ouders 

De begeleiding is erop gericht om evenwicht en balans in de basis te herstellen zodat een kind weer tot ontspannen leren, lezen, schrijven en rekenen kan komen.

Behandeling  (1 tot 1,5 uur)                                    € 75,-

Lees de algemene voorwaarden